• Post Thumb

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:

1. 1. 1. 2. 2. 4. 2. 5. 2. 6. 3. 8. 4. 12. 5. 17. 5. 19. 6. 20. 6. 21. 7. 25. 7. 26. 7. 27. 8 9. 1. 9. 2.

Розпізнання тексту ГДЗ що на зображені:

2. 6. Прочитай слова та фрази в табличці. Чи значать деякі з ннх одне й те саме2 Намалюй лінію і постав слова і фрази з таблички на цій лінії між словами «ніколи» та «завжди«. Мечег — гаге1у — по$ уегу оїіеп — зогпеФнпез — поггпаі1 у — пзиаі1у— циііе ойеп — оїіеп — з1гпозі а1иауз — а1~чауз.