• Post Thumb

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:

1. 1. 1. 2. 1. 3. 2. 6. 2. 7. 2. 8. 3. 9. 3. 10. 3. 11. 3. 13. 4. 14. 4. 15. 4. 17. 5. 18. 5. 19. 6. 24. 6. 25. 7. 27. 7. 29. 8. 2. 8. 4.

Розпізнання тексту ГДЗ що на зображені:

3. 11. Подивись на залізничний білет і дай відповіді на запитання на
наступній сторінці.
1. Воуіго Ч. І. Ія аоіпн Со іга~еі.
2. ТЬе чеЬісіе ппгпЬег ія 807.
3. ТЬе гіерагіиге гіде ія ФЬе 16іЬ о1 БерЇепiЬег.
4. ТЬе Іопгпеу яiагія а$ Куіiт.
б. ТЬе рІасе оі' йеяiіпаііоп ія Хлібе.
6. ТЬе йерагіпге ііте ія 4.11 р.iп.
7. ТЬе аггічаі гніте ія 6.30 а.пi.
8. ТЬе $гір ія аЬои1 14 Ьоигя Іопд.
9. 1$ ссавця 39 дгічпая.