Як знайти необхідне готове рішення д/з?
1 Зліва виберіть розділ або підрозділ:
2 Під кожним завданням є відкриті коментарі. Ви можете порадити своє рішення.
3 Якщо ви знайшли помилку, напишіть коментар з цього приводу або зверніться до служби підтримки.
4 Рішення з’явиться замість пояснювального тексту.

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:


Розділ: Повторення курсу алгебри за 7 клас
Повторення курсу алгебри за 7 клас 1 2 3 #1. Раціональні вирази. Допустимі значення змінних Вправи для закріплення 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Вправи для самооцінювання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Вправи для повторення 20 21 22 23 24 #2. Раціональний дріб. Основна властивість дробу Вправи для закріплення 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Вправи для самооцінювання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Вправи для повторення 45 46 47 48 49 50 #3. Додавання i вiднємання дроб1в з однаковими знаменниками Вправи для закріплення 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Вправи для самооцінювання 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 Вправи для повторення 63 64 65 66 68 #4. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками Вправи для закріплення 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Вправи для самооцінювання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Вправи для повторення 80 81 82 83 84 Готуйємося до тематичного оцінювання Завдання в тестовій формі 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 #5. Множення та ділення дробів Вправи для закріплення 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 Вправи для самооцінювання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Вправи для повторення 107 108 109 110 111 #б. Тотожні перетворення раціональних виразів Вправи для закріплення 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 Вправи дня самооцінювання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Вправи для повторення 130 131 132 133 134 #7. Раціональні рівняння Вправи для закріплення 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 Вправи для самооцінювання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Вправи для повторенню 152 153 155 156 Завдання в тестовій формі 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 #8. Степінь з цілим показником і його властивості Вправи для закріплення 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 Вправи дла самооцінювання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Вправи для повторення 170 171 172 173 174 #9. Стандартний вигляд числа Вправи для закріплення 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 187 Вправи для самооцінювання 1 2 3 4 5 6 189 190 191 192 193 194 #10Функція у = —, їїграфік та властивості Вправи для закріплення 195 197 198 5 199 200 202 203 204 205 206 207 208 209 213 215 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26
Розділ: Розділ ІІ
Розділ ІІ КВАДРАТНІ КОРЕНІ ТА ДІЙСНІ ЧИСЛА Вправи для закріплення 242 247 #13. Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь. Рівняння х' = а Вправи для закріплення 258 263 267 #14. Раціональні числа. Ірраціональні числа. Числові множини Вправи для закріплення 279 280 285 286 297 301 #15. Арифметичний квадратний корінь з добутку і дробу. Добуток і частка квадратних коренів Впрaви для закріплення 308 310 312 314 316 323 #16. Арифметичний квадратний корінь із степеня. Тотожність Вправи для закріплення 333 336 339 #17. Винесення множника з-під знака кореня. Внесення множника під знак кореня Вправи для закріплення 352 355 357 #18Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені Вправи для закріплення 368 370 373 376 377 379 383 Вправи длв самооцінювання 1 4 5 6 7 8 9 #19. Функція у = Гх,її графік та властивості 393 398 401 403 405 407 Вправи для самооцінювання 1 2 3 4 9 Готуймося до тематичного оцінювання Завдання в тестовій формі 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Розділ: РОЗДІЛ III. КВАДРАТНI РІВНЯННЯ
РОЗДІЛ III. КВАДРАТНI РІВНЯННЯ #20. Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння 417 418 420 423 424 426 427 428 Вправи для самооцїнювання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #21. Формула коренів квадратного рівняння 436 438 440 442 444 448 446 #22. Теорема Вієта 459 463 465 466 468 470 Вправи для самооцінювання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Вправи для самооцінювання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Завдання в тестовій формі 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 #23. Квадратний тричлен, його корені. Розкладання квадратного тричлена на множники 479 484 486 488 489 Вправи для самооцінювання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #24. Розв'язування рівнянь, які зводяться до квадратних 498 500 504 507 511 512 514 516 518 Вправи для самооцінювання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #25. Розв' язання задач за допомогою квадратних рівнянь та рівнянь, які зво- дяться до квадратних 526 528 529 531 532 534 536 537 540 542 543 548 553 Вправи для самооцїнювання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Розділ: ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ
ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ Вправи для узагальнення вивченого в курсі алгебри 8 класу 559 650 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 583 586 592 593 594 595 596 597 598 600 601 602 604 605 606 607 608 609 610 613 614 615 616 617 618 619 620 621 623 624 625 626 627 630 631 632 633 634 635 637 638 639 640