• Post Thumb

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Розпізнання тексту ГДЗ що на зображені:

са+ тс+ га+ тг с(а+ т)+ г(а+ т) (а+ т)(с+ г) с+ г
2а+ 2т 2(а+ т) 2(а+ т) 2
2)
2 + с — 2с — с' (2 + с) — с(2 + с) (2 + с)(1 — с) 2 + с
4 — 4с 4(1 — с) 4(1 — с) 4
т+ и -~ тп+ п' (т+ и)+ п(т+ п) (т+ п)(1+ п) 1+ п
6т+ 6п 6(т+ п) 6(т+ и) 6
ах + х + 2 + 2а х(а + 1) + 2(1+ а) (а + 1)(х + 2) а + 1
4)
Зх+ 6 3(х+ 2) 3(х+ 2) 3
5)
а' — аЬ вЂ” 4а + 4Ь а(а — д) — 4(а — Ь) (а — Ь)(а — 4) а — Ь
16 — а' (4 — а)(4 ~- а) (4 — а)(4+ а) 4+ и
6)
Зт — Ьх + тх — ЗЬ (Зт — ЗЬ) — (Ьх — тх) 3(т — Ь) — х(Ь вЂ” т)
9 — х' 9 — х' (3 — х)(3+ х)
(т — Ь)(3+ х) т — Ь
(3 — х)(3+ х) 3 — х