• Post Thumb

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Розпізнання тексту ГДЗ що на зображені:

і" — 9 ~іг — 9 = О, ~8 = 3;і = — 3,
19. 1) — — - - -- 0; ' ' Відповідь: г = 3.
і+3 ~іi3~0, ~і~ — 3.
х' — 16 ~хг — 16=0, ~х=4;х= — 4,
2) — ---- = О; ' ' Відповідь: х = — 4.
= ' ~х-4.0,
т' — 4пг ітг — 4т = О, (т(т — 4) = О, ~іт = 0;т = 4,
3) — = 0; ';, Ві.дповідго т = 4.
т Їт~О, іт~О, іт~О.
4):---- = 0; ' ' ' ' Відповідь: у = О.
у' г бу (уг + бу = О, (у(у ь 6) = О, (у = 0;у = — б,
у+6 ~уь6~0, ~у~ — 6, ~іі~ — 6.