• Post Thumb

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Розпізнання тексту ГДЗ що на зображені:

13. Раціональний дріб дорівнює нулю, якщо його чисельник дорівнює нулю, а знаменник відмінний від нуля.
7 — х
1); 7 — х=О;х=7.
5
2 — х
2); 2 — х=О; х=2.
16
3)
а+5 (а+5 = О, (а = — 5„
а — 2 іа — 2~0; ~а~2.
4)
д-1 (д-1=О, (д=1,
д+1 ід+1~О; ід~-1.
~ір — ц ~г(~ — 1) = О,
5); ' й = О або Ґ = 1, 1 ~ — 4.
1+4 ~~+4 ~ О;
х(х+ 2) Їх(х+ 2) = О,
6) х = О або х = -2, х ~ 7.
х — 7 [х — 7~0;