• Post Thumb

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:

Завдання 1 Завдання 2 Завдання 3 Завдання 4 Завдання 5 Завдання 6

Розпізнання тексту ГДЗ що на зображені:

1. 1)
х'+ 2ху+ 2у = 18, ~х'+ 2ху+ у + у = 18, ((х+ у)'+ у = 18,
х+у=3; 1..„=3; ~х+у=3;
<
9+ у' = 18, у' = 9,
Звідки:
(у = 3, (у = 3,
а) ~ ' < ' отже,(0;3);
~х=3 — у; <х=0;
б
) ~ ~ отже, (6; — 3). (у=-з, (у=-з, ~х=З вЂ” у; (х=6; Відповідь: (О; 3), (6; — 3). 2х' + ху + у' = 1, ~х(2х + у) + у' = 1, (х + у' = 1, ~х = 1 — у', 2х+ у = 1; (2х+ у = 1; '(2х -ь у = 1; (2(1 — у)2 -~- у = 1;
1+Д+8 1+3 ' 1 2 2у +у 1=0 2у у 1=0; у2 — — ' у,=; у,= у, = 1. Тоді:
1 1 а) 2
(

отже, ~ —; — — );
3 і4 2!
2і ' 4
(у = 1, ґу = 1, (у = 1, і'3 1Ї б) (, ( ( отже, (О; 1). Відповідь: (О; 1). ~ —; — — !. (х = 1 — ~~; (х = 1 — 1; (х = О, !4 2! 1 1 3 х=12 — у, — + — = —, 1 1 3 у+12 — у 3 12 3 3) х у 8 1 1 3 + — = —;
+ — = —; 12 — у у 8 ' у(12 — у) 8 у(12 — у) 8
х+у=12; 12 — у у 8 96 = Зу(12 — у); Зу' — 36у + 96 = О; у' — 12у + 32 = О; у, = 4; У, = 8. Тоді:
(у=4, (у=4, а) ' отже, (8; 4); (х = 12 — у; ~х = 8, ґу= 8, (у= 8, б) ~ ( отже, (4; 8).
іх = 12 — у; (х = 4, Відповідь: (8; 4), (4; 8). 1 1 4 х=4+у,
1 1 4 у — 4 — у 4 4) х у 5 1 1 4
— — — — 4+у у 5 у(4+у) 5 х — у=4; 4+у у 5
4 4 1 1
у(4 + у) 5 у(4 + у) 5 5 = у(4 + у); ф + 4у — 5 = О; у, = — 5; у, = 1. Тоді:
у = -5, (у = -5, ~у = -5, а) отже, ( — 1; — 5);
х = 4+ у; (х = 4 — 5; (х = — 1,
(у= 1, (у= 1, б) ( ґ отже, (5; 1).
(х= 4+у; ~х= 5, Відповідь: ( — 1; — 5), (5; 1).