• Post Thumb

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:

Завдання 1 Завдання 2 Завдання 3 Завдання 4 Завдання 5 Завдання 6

Розпізнання тексту ГДЗ що на зображені:

Іу=х+а, 6. 1) ~,, Побудуємо графіки рівнянь.
'іх' + у' = 1. Графіком х' + у' = 1 є коло з центром (О; О) сом 1. Графіком у = х + а є пряма, паралельна бісе 1 та ПЇ координатних чвертей. Точки А і  — точки дотику прямих у = х у = х+ iГ2 відповідно до кола. ОА = ОВ = а = Ї~Г2. Якщо а = + /2, то система рівнянь має один якщо ІаІ < i/2, то система має два розв' язки якщо Іа! > /2, то система не має розв'язків Відповідь: а є (-; — iГ2), тоді розв'язків а е (- Г2; iГ2), тоді 2 розв' язки; а н іч2; +
і Г. ) х' + у' = 16, Іу = — х+а. Графіком х' + у' = 16 є коло з центром (О; О) і радіусом 4. Графіком у = — х + а є пряма, паралельна бісектрисам П та 1Ч координатних кутів. Точки А і  — точки дотику прямих
у = х — 4~/2 та у = х+4/2 відповідно до кола. ОА =' ОВ = 4. Отже, а = +4~Г2. Якщо а = +4~Г2, то система має один розв'язок; якщо ІаІ < 4~Г2, то система має 2 розв' язки; якщо ІаІ > 4~Г2, то система не м
Відповідь: а є ( —; — 4~Г2), тоді розв'язків немає; а = +4 Г2, тоді 1 розв'язок; а е ( — 4~Г2; 4 Г2), тоді 2 розв' язки; а є (4 Г2;+ ), тоді розв'язків немає.
( г + г 3) Графіком х' + уг = 1 є коло з центром (О; О) і радіусом 1.
'(ху = а. Графіком ху = а є гіпербола, вітки якої розміщені в І і 111 координатних чвертях, якщо а > О, та в ІІ та ІУ координатних чвертях, якщо а < О.
г
а ґаЇ у = —; — + х =1 а'+х4 — х' =О;
х х х' — х' + а' = 0; В = 1 — 4а' Рівняння має корені, якщо 1 — 4а' > 0; 4а' — 1 < 0; (2а — 1)(2а + 1) < О. Проміжки знакосталості: +
-'-[-~4 Якщо а = + —, система має 2 розв' язки
2 (координати точок дотику).
1 1 Якщо 0 < а « —, — — а < О, то система має 4 розв' язки.
2 2
1 Якщо ІаІ > —, система розв'язків не має. 2
1 ґ 1 Відповідь: и < — —, система не має розв'язків; а є І — —; О, система має 2 Ї, 2'
1 ( 1Ї 4 розв' язки; а = + —, система має 2 розв' язки; а є І О; — ), система має
1 4 розв' язки; а > —, система не має розв'язків.
2
(хг + уг 9 (хг + уг 9 4) ' Графіком хг+ уг = 9
~ЇхЇ = у — а; ~у = ЇхЇ+ а. є коло з центром (О; 0) і радіусом 3. Графіком у = ІхІ + а є графік у = ІхІ, паралельно перенесений на а од. вздовж Оу. Якщо а < — З~Г2, то розв'язків немає; якщо а є ( — ЗiГ2; — 3), то розв'язків 4; якщо а = — 3, то розв'язків 3; якщо а є ( — 3; 3), то розв'язків 2; якщо а = 3, то розв'язок 1; якщо а > 3, то розв'язків немає. Відповідь: якщо а < — 3 Г2, а > 3, розв'язків немає; якщо а = 3, розв'язок 1; якщо а є ( — 3; 3), розв'язків 2; якщо а е ( — З~Г2; — 3), розв'язків 4.