• Post Thumb

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:

Завдання 37 Завдання 38 Завдання 39 Завдання 40 Завдання 41 Завдання 42 Завдання 43 Завдання 44 Завдання 45 Завдання 46

Розпізнання тексту ГДЗ що на зображені:

3~. Оскільки 1,4<~/2 <1,5і 1,7<~/3 <1,8,
то:
а) 8г = — — 16 х, г =+Д8 =+3i/2;
34 — 2
2
б) — 1,5 < — І2 < — 1,4; ~3~/2; 2~/2));
0,2 < i/3 — ~/2 < 0,4.
в) 1,4.1,7 < ~/3 ~Г2 < 1,5.1,8
<
5х' — 5ху + 5у' = 15;
бх' — Зху — Зуг = 15;
1 1 1 х
г) — «вЂ”
і/2 1, 4 у
— = — 4, 1
у у
г г
х — ху+у = 3.