• Post Thumb

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:

Завдання 28 Завдання 29 Завдання 30 Завдання 31 Завдання 32 Завдання 33 Завдання 34 Завдання 35 Завдання 36

Розпізнання тексту ГДЗ що на зображені:

ЗЗ. а) Якщо а > 2, то За > 6; якщо Ь > 5,
то 2Ь > 10. Тоді За + 2Ь > 16.
б) Якщо а > 2 і Ь > 5, то аЬ > 10, тоді
аЬ вЂ” 1>9.
в) Якщо а > 2 і Ь > 5, то а' > 4 і Ь' >
25, тоді а' + Ь' > 29.
г)Якщоа>2 іЬ>5,тоа'>8іЬ'>
125, тоді аз + Ь' > 133.