• Post Thumb

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:

Завдання 13 Завдання 14 Завдання 15 Завдання 16 Завдання 17 Завдання 18 Завдання 19 Завдання 20 Завдання 21 Завдання 22 Завдання 23 Завдання 24 Завдання 25 Завдання 26 Завдання 27

Розпізнання тексту ГДЗ що на зображені:

25. а) За умовою 4i/х' < Зх, тобто 4Іх( <
Зх. Оскільки 4>3 і 4Іх( > О, то нерівність
4Іх~ < Зх не виконується ні для яких
значень х. Отже, не існує значень х,
для яких 4i/х' < Зх.
б) Оскільки пх > 4х, а к < 4, то х < О.
5+3
в) За умовою 1 = — = 1; тобто 4~ х ~ >
8
І
> 5х. Оскільки 4 < 5 і 4) х ! > О, то не-
рівність 4Іх~ > 5х виконується для х < О.
І
Отже, 4i/х' > 5х для х < О.
І
І
1 І
г) Оскільки 0,5х > iГ2,, а х =+ —; то
х<0.
2
І
І
ґ) За умовою ~ —; 2ІІ тобто ЗІх( < 2х.
Оскільки 3 > 2 і ЗІх~ ~ О, то нерівність
ЗІх~ < 2х не виконується ні для яких
І
значень х. Отже, не існує значень х,
І
для яких ( — —; — 2 !.
І
2
(ху+ х' = 10,
І
д) За умовою ~,, тобто ЗІх( <
~ ху + у' = 15;
І
І
< — 2х. Оскільки 3 > — 1 і ЗІх~ > О, то
нерівність ЗІх~ < 2х виконується для
І
х > О. Отже, З~/хз < 2х для х > О.